سفرنامه ی باران

باران که بیاید همه عاشق هستند

 

 آفتاب خواهد تابید 

 بر ساقه‏ى نازک باوری 

 کز نارسى‏ 

 هواى شکستن دارد

                                                                                                    

  

  

 من تو را دیده‏ام‏ 

 

 امّا در خواب 

 

 در پسِ کوچه‏ى نورانى عشق‏ 

 

 در همانجا که طلوع‏ 

 

 ره دیدار تو را بست که بست 

                                                                                       

 

 

 آن دم رسید  

 

 که نگاهت غزل شوق به چشم چو منى خواند 

 

 دردا و دریغا که دگر دل به نگاه تو ندارم‏ 

                                                                                 

 

 

 پندارم را آویخته بودم، کژ 

 

 چون جامه‏اى فرتوت 

 

 بر دیوار نمناک خاطرات گذشته‏ام‏ 

 

 بوى نا مى‏دهند هر دو! 

 

                                                                                   

 

 

 به مَنَش باز بیارد 

 

 به هر آنکه دادم این دل‏ 

 

 تو و این نشسته در خون‏ 

 

 دگرش باز نیاور 

 

 ببرش به هر کجایى‏ 

 

 که نباشدش نشانى 

 

 ز مَنى 

 

 ز رهگذارى‏ 

 

 

"آوا مشکاتیان" 

 

 

فرزند ساز و نوه ی آواز 

 

                                                                                           

نوشته شده در 1389/02/28ساعت 15:47 توسط باران نظرات (0)

Design By : Pars Skin