سفرنامه ی باران

باران که بیاید همه عاشق هستند

نهان گشت آیین فرزانگان   

 

 پراگنده شد نام دیوانگان 


 

هنر خوار شد، جادویی ارجمند   

 

 نهان راستی ، آشکارا گزند 


 

شده بر بدی دست دیوان دراز  

 

 

ز نیکی نبودی سخن جز به راز 


 

 ندانست خود جز بد آموختن 

    

 

 جز از کشتن و غارت و سوختن  

 

ز ضحاک شد تخت شاهی تهی  

 

سرآمد بر او روزگار مهی 

  

دریغ است ایران که ویران شود  

 

کنام پلنگان و شیران شود 

 

 

امروز روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی 

 

 

یکی از بزرگترین افتخارات ایران کهن است 

 

 

درود بر روان پاک فردوسی دوست داشتنی 

 

 

که بسی رنج برد در سال سی 

 

 

تا ایرانی را زنده کرد با زبان پارسی 

 

 

درود 

  

 

 

 

 

 

نوشته شده در 1389/02/25ساعت 12:31 توسط باران نظرات (0)

Design By : Pars Skin