X
تبلیغات
زولاسفرنامه ی باران

باران که بیاید همه عاشق هستند

به کوروش چه خواهیم گفت؟  

اگر سر بر آرد ز خاک 

 

اگر باز پرسد ز ما  

چه شد خاک ایران پاک 

 

چه شد ملک ایران زمین 

 

کجایند مردان این سرزمین 

 

به کوروش چه خواهیم گفت؟ 

 

اگر دید و پرسید از حال ما 

 

چه کردید بُرنده شمشیر خوش دستتان 

 

کجایند میران سر مستتان 

 

چه آمد سر خوی ایران پرستی 

 

چه کردید با کیش یزدان پرستی 

 

به شمشیر حق ، نیست دستی 

 

که بر تخت شاهی نشسته است  

چرا پشت شیران شکسته است 

 

در ایران زمین شاه ظالم کجاست 

  

هوا خواه آزاد، پس چرا بی صداست  

 و شور و مستیتان 

 

سواران بی باک ما را چه شد 

 

ستوران چالاک ما را چه شد 

 

چرا مُلک تاراج می شود 

 

جوانمرد محتاج می شود 

 

چرا جشنهامان شد عزا 

در آتشکده نیست بانگ دعا  

چرا حال ایران زمین نا خوش است 

 

چرا دشمنش اینچنین سر کش است 

 

چرا بوی آزادگی نیست، وای 

 

بگو دشمن میهنم کیست، های 

 

که تا غیرتم باز جوش آورد  

ز گورم صدای خروش آورد 

 

به کوروش چه خواهیم گفت؟ 

 

اگر سر بر آرد ز خاک  

  

 

نوشته شده در 1389/02/18ساعت 15:38 توسط باران نظرات (2)

Design By : Pars Skin