X
تبلیغات
زولاسفرنامه ی باران

باران که بیاید همه عاشق هستند

 

خشک چوب و خشک سیم و خشک پوست 

 

از کجا می آید این آواز دوست 

 

*** 

 

امروز میخواهم از آوای دوست بگویم

از پنجه ی کسی که با سازش مرا

به کلام استاد به معراج می برد

به فرازستان معنا پروازم می دهد

استاد "حسین علیزاده"

به راستی که شایسته ی مقام استادی است.

"سلانه" 

نام سازی است که زیر نظر خود ایشان ساخته شده 

 

نوای این ساز تلفیقی از نوای 

 

تار و عود است 

 

ولی کاملا با آن دو تفاوت دارد 

 

صدای این ساز به روح و جان آدمی چنان آرامشی می برد 

 

و انسان را ناخواسته به عالم تفکر می کشاند 

 

تفکری والا  

 

آرامش و تفکری که هیچ سازی به من نداده بود تا کنون

 

اینها تمام احساس خود من بود 

 

زمان گوش دادن به این آلبوم 

 

و از شما نازنینان نیک سرشت و پاک پندار 

 

خواهانم این آلبوم را گوش بدهید نه بشنوید 

 

چرا که گوش دادن همراه با تفکر است 

 

و چنین موسیقی ای را بایستی گوش داد 

 

با دل و جان 

 

نه شنید از روی بی تفاوتی 

  

*** 

 

دانلود 2 قطعه از 

 

"سلانه" استاد علیزاده 

 

قطعه اول 

 

قطعه سوم

 

 

"باران"  

 

  

 

نوشته شده در 1389/01/30ساعت 09:17 توسط باران نظرات (2)

Design By : Pars Skin