سفرنامه ی باران

باران که بیاید همه عاشق هستند

خارها  


خوار نیستند 
 

شاخه های خشک  


چوبه های دار نیستند  


میوه های کال کرم خورده نیز 


روی دوش شاخه بار نیستند 
 

پیش از آنکه برگهای زرد را 
 

زیر پای خویش
 

سرزنش کنی
 

خش خشی به گوش می رسد : 


برگهای بی گناه 
 

با زبان ساده اعتراف می کنند 


خشکی درخت  


از کدام ریشه آب می خورد !
   

روانشاد "دکتر قیصر امین پور" 

عکس از لیلی دیلمی

نوشته شده در 1389/02/10ساعت 19:13 توسط باران نظرات (2)

Design By : Pars Skin