X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبریسفرنامه ی باران

باران که بیاید همه عاشق هستند

صبح آمده ست برخیز 


 بانگ خروس گوید
 

وینخواب و خستگی را 


 در شط شب رها کن 


 مستان نیم شب را 


 رندان تشنه لب را 


 بار دگر به فریاد
 

 در کوچه ها صدا کن
 

خواب دریچه ها را
 

 با نعره ی سنگ بشکن
 

بار دگر به شادی 


 دروازه های شب را 


 رو بر سپیده 


 وا کن
 

 بانگ خروس گوید 


 فریاد شوق بفکن 


زندان واژه ها را دیوار و باره بشکن
 

و آواز
 

عاشقان را
 

 مهمان کوچه ها کن 


زین بر نسیم بگذار 


تا بگذری از این بحر 


وز آن دو روزن صبح 


 در کوچه باغ مستی 


باران صبحدم را 


 بر شاخه ی اقاقی 


 آیینه ی خدا کن 


بنگر جوانه ها را آن ارجمند ها را 


کان تار و پود چرکین 


باغ عقیم دیروز
 

اینک جوانه
 

آورد 


بنگر به نسترن ها 


 بر شانه های دیوار
 

 خواب بنفشگان را 


 با نغمه ای در آمیز
 

 و اشراق صبحدم را 


در شعر جویباران 


از بودن و سرودن 


 تفسیری آشنا کن 


بیداری زمان را 


 با من بخوان به فریاد
 

 ور مرد خواب و خفتی 


 رو سر بنه به
 

بالین تنها مرا رها کن
 
 "دکتر شفیعی کدکنی" 

طلوع خورشید 

نوشته شده در 1389/02/05ساعت 07:17 توسط باران نظرات (1)

Design By : Pars Skin